RIPE NCC-Member

HITLAN ООД е местен интернет регистрант (LIR), определен от регионалния интернет регистрант RIPE Network Coordination Centre.

Ние предлагаме разпределянето и регистрацията на интернет номера – IP адреси (IPv4 и IPv6) и номера на автономни системи (AS numbers).

Ако клиент желае да осъществи директна връзка със RIPE-NCC, то той трябва да се регистрира като LIR.
Ние предлагаме посредническите си услуги, за да улесним максимално своите клиенти при регистрация на адресно пространство или автономна система.

Ние в качеството си на LIR (Local Internet Registry) заявяваме към RIPE-NCC и предоставяме на клиента независимия ресурс "IP адресно пространство", както и "Номер на автономна система".

Клиентът може да поддържа получения номер на адресно пространство или автономна система, чрез договор с нас, друг LIR или директно с RIPE NCC. Ползването на полученото адресно пространство или автономна система не е обвързано с използването на интернет услуга от нас. 

ip-address