Интернет услугите ни са ориентирани към клиенти с изисквания за качествени, симетрични и надеждни услуги – интернет доставчици, хостинг компании и дата центрове.

 

Ние Ви предоставяме гарантирана скорост по симетрични канали към пълен набор от международни маршрути до глобалния Интернет.

 

Изградените директни напречни връзки до почти всички Tier1 доставчици осигуряват на клиентите ни висококачествена свързаност с минимални закъснения и брой hops.

 

Свързаността ни към различни Internet eXchange points ни дава предимство да дублираме напречните връзки и да повишим многократно резервираността, надеждността и скоростта на предлаганите услуги при запазване на оптимално съотношение от цена, надеждност и капацитет на връзката.

 

 

Технически параметри на услугата:


– Симетричен канал за достъп до интернет
– 100% гарантиран капацитет
– Ниски времезакъснения (до централна Европа <50ms, до USA <160ms)
– Максимален процент загуба на пакети – 0.1%
– Предоставянето на мониторинг графики
– Възможни типове маршрутизация – статична или динамична (по BGP), пълен или
частичен набор глобални префикси

 

 

Нашите основни Tier1 доставчици:

 

– GTT (TiNET)
– Cogent Comunications
– Hurricane Electric
– Interoute
– Level (3) Comunications
– Sparkle Telecom Italia
– NTT Comunications
– Pantel Turk Telecom
– TeliaSonera
– Deutsche Telekom