fiber-optic-cable-assembly-300x199Тъмното влакно представлява оптичен транспорт между две точки без активно оборудване по между им, чрез от оптичната ни инфраструктура, като използвате собствени или наети активни устройства в двата края на линията. 372

Услугата Ви дава възможност за наемане на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната ни комуникационна инфраструктура, между две точки без активно оборудване по между им.

Нашите предимства са:

– Използване на изградена инфраструктура за пренос на данни от точка до точка.

– Липса на ограничения по отношение на свързващия интерфейс и сигнализацията.

– Клиента има пълен контрол и сам си управлява преносната среда.

– Клиентът получава под наем оптични влакна с най-висока надеждност

– Наличието на тъмно влакно открива възможности за пренос на информация между две точки със скорост над 45 GBPS

– Денонощно техническо обслужване на трасетата

Точки, между които можем да предоставим тъмни влакна може да се видят на картата тук

Примерна топология:

                                         

DWDM-Design