Услугите по колокация на Hitlan, предоставят сигурна и високонадеждна среда за вашата ИТ инфраструктура. Нашите клиенти могат да изберат да съхраняват оборудването си в споделен шкаф или да запазят собствен сървърен шкаф.

Колокирайки при Hitlan, клиентите ни намаляват своите разходите, свързани с експлоатацията на критичните бизнес приложения и системи като премахват нуждата от инвестиция за изграждане и поддържане на собствен дейта център. Клиентът се освобождава и от неизбежните разходи по назначаване на допълнителен технически персонал, охрана, изграждане на специализирано помещение с прецизна климатизация, електрозахранване, поддръжка на съоръженията и други.

Kabin_Rack

 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Отдалечени входове в дейтацентъра за кабели (оптични и токови)
 • Дублирани зали за взаимно свързване
 • Разнообразие от доставчици на телеком услуги и тъмни влакна
 • Резервирани вътрешни оптични трасета по различни пътища
 • Увеличена сигурност чрез заключващи се шкафове и клетки
 • Дублиращи се системи за осигуряване на колокацията
 • Напълно независими (N+1) A и B UPS 220V AC токови кръгове
 • Напълно независим (N+1) A и B 48V DC с токови кръгове
 • Отделни дизелови генератори за резервиране на A и B кръговете
 • VESDA система за ранна индикация за дим
 • Пожарогасителна система с газ FM200
 • Резервирана (N+1) климатизация с конфигурация за топли и студени редове
 • Индивидуални електромери за AC и DC с on-line наблюдение
 • Сигурност на достъпа с контролно-пропусквателен пункт и видеонаблюдение
 • 24x7x365 on-site Център за Наблюдение и Поддръжка (MSC)
 • 24x7x365 достъп за клиенти
 • 24x7x365 видеонаблюдение (CCTV)
 • 24×7х365 услуги за отдалечен съпорт (Remote hands and eyes)
 • 24х7х365 физическа охрана

 

 

10574277_1508042322742459_7237545378767312460_n10559933_1508042176075807_2097399379221716977_n10495565_1508041149409243_1375733948809548358_o 10357509_1508042212742470_9022903579160341917_n 66171_1508042226075802_2645768692199825732_n 10455043_1508042219409136_3459944840314544030_n 10530936_1508042316075793_5394375772670932468_n 10150557_1508042272742464_1200852111503651683_n